Hva er BDSM?

BDSM er en tredelt forkortelse for den seksuelle legningen og/eller preferansen Sadomasochisme, for mange kjent bare som SM. Begrepet BDSM brukes mer og mer, spesielt av utøvere, på grunn av at det er mer beskrivende. De tre faktorene i BDSM er:

BD
Bondage og disiplin. Bondage dekker alt som har med restriksjonsleker og bevegelseshemming, mens disiplin går ut på oppdragelse, grensesetting og irettesettelse.
DS
Dominans og underkastelse (av engelsk: submission). Det å dominere eller underkaste seg partneren.
SM
Sadisme og Masochisme. Nytelse ved å gi eller motta fysisk smerte.

Det man må være oppmerksom på det er at man ikke MÅ alt dette for å kunne kalle seg BDSMer. BDSM finnes i like mange former som der finnes utøvere, og ikke alle blander inn SM i det hele tatt. For andre igjen kan det handle utelukkende om SM, men vanligvis har de fleste BDSM-forhold et større eller mindre innslag av alle disse tre kategoriene, i en eller annen form.

BDSM er en avtalt maktrollelek mellom samtykkende parter. Det er mange som tror at de relativt uskyldige aktivitetene de driver med på soverommet ikke kan kalles BDSM, men egentlig handler ikke BDSM om hvor fast man sitter, hvor hardt man slår eller hvor ofte man gjør det. BDSM handler om å kombinere seksualitet med frivillig maktforskyvelse og / eller smerteleker, og finnes i alle styrkegrader.

SSS er et uttrykk man fort kommer over om man setter i gang og leser om BDSM. SSS står for Sikker, Sunn og Samtykkende. I dette ligger::

Sikker
Aktiviteter skal så langt det er mulig utføres uten risiko for helsemessig skade.
Sunn
Deltakerne i aktiviteter skal være mentalt aktsomme og ikke påvirket av stoffer i slik grad at de ikke vet hva de gjør.
Samtykkende
All aktivitet skal skje frivillig.

Selv om dette er et begrep med høy anerkjennelse er det viktig å få med seg at det ikke på noen måte er å tolke som en brukermanual på god og sunn BDSM. Ting kan gå galt, og uttrykket i seg selv har ingen verdi om utøverne ikke er bevisst på betydningen av det. En del BDSM-ere er uenige i bruken av uttrykket SSS siden det kan hevdes at BDSM aldri kan utelukke alle risikomomenter, at BDSM generelt og SM spesielt, aldri kan utføres idiotsikkert. Derav kommer uttrykket "RACK" som er en forkortelse for Risk Aware Consentual Kink. I dette ligger at man må være oppmerksom på risikoen i det man driver med og ta hensyn til dette i utførelsen av aktiviteter.

Når alt det er sagt, kan man si litt om det estetiske i BDSM. Kan man beskrive det med ord? nei, det kan man nok ikke, men man kan prøve. For en underdanig å være så trygg på en person at du tør å la ham eller henne ta fra deg frihet og kontroll, binde deg fast og gjøre hva han/hun vil med deg. For en Dominant, det å føle og sanse at du mestrer det scenarioet du befinner deg i, du kjenner at motparten er trygg og vil gi seg hen til deg. BDSM er hengivenhet, i sin nakneste og sterkeste form. Det kan være spenning også. Litt krydder i hverdagen for par som synes det hadde vært spennende med en ny vri en sen kveld.

Du behøver ikke å være skinnkledd og se ut som lederen av Hells Angels' lokallag for å være BDSMer. Egentlig trenger du ikke mer enn det tauet du har i garasjen (pass på at det er rent!) og en skospade fra Ikea. eller en stekespade… eller bare håndflata. Fantasien er alt som setter grenser.

Uansett om du er en BDSMer i hjerte og sjel, eller bare har fantasert om å binde fast, eller bli bundet fast av mannen, kona eller kjæresten en gang eller to og funnet ut at dette er noe du vil vite mer om så er du hjertelig velkommen i Chains.