Cafétreff

Det arrangeres jevnlig cafétreff i foreningens regi i fylkets tre største byer Ålesund, Molde og Kristiansund. Dette er sosiale treff der vi møtes for uformelt samvær, og diskusjoner med likesinnede. Det stilles ingen krav om medlemskap i Chains for å delta på cafétreff. Vi forventer derimot en viss diskresjon i etterkant når det gjelder samtaler og andre deltakende. Våre stamsteder er valgt med omhu, slik at vi får sitte mer eller mindre uforstyrret og snakke om det vi har lyst til. Siden vi her er ute i offentligheten tar vi hensyn til det og driver ikke med lek eller andre aktiviteter som kan virke støtende på utenforstående.

Vi har ingen kleskode på disse treffene men kler oss «normalt», dersom transpersoner ønsker å kle seg opp som trans så er dette i orden. Dersom noen er ukomfortable med dette kan man kontakte fadder på forhånd for å få avklart om det kommer til å delta noen som kler seg opp som trans på det aktuelle treffet. Treffene vil bli annonsert på Hulen, samt under gruppen «Chains – Møre og Romsdal BDSM» på Fetlife. Er du ny og lurer på hva vi er for en gjeng, så er det bare å slenge seg med på et cafétreff. Er du ny og veldig nervøs for å dukke opp uten å ane hva som møter deg kan du ta kontakt med en av våre faddere og få svar på det du måtte ha av spørsmål, eller dere kan avtale et møte på tomannshånd (eller tre, om du/dere er par).

Hjemmetreff

Faddere og andre vil til tider invitere hjem til seg selv på hjemmetreff. Det varierer med tilgang på lekeplass alt etter hvordan vertskapet bor, og grad av utfoldelse klesmessig vil også være opp til vertskapet. De samme regler og krav vi stiller til at man skal kunne delta på fest gjelder også for hjemmetreff. Altså må man ha deltatt på cafétreff eller ha møtt et styremedlem/fadder på forhånd.

Fest

Vårfesten og Høstfesten er signaturarrangementene til Chains, og drar gjester fra store deler av landet. Festene går over en helg, eller evt. en langhelg når anledningen byr seg til det, og finner sted på store lagshytter, normalt med plass til ca 35 gjester. Det vil her bli muligheter for å utfolde seg i et isolert miljø. Foreningen eier eller disponerer et bredt utvalg av utstyr og møbler, som står fritt til disposisjon på festene.

Lørdagsfest

Dette er den nyeste av våre arrangementstyper. Til forskjell fra de to store festene, Vårfesten og Høstfesten, er Lørdagsfest et arrangement som varer kun en dag, fra ettermiddagen og utover kvelden. Lokalene vi bruker ligger avsides til, og det er også her mulighet for å utfolde seg i et isolert miljø og benytte seg av foreningens omfangsrike utvalg av møbler og utstyr.

Krav til deltakelse på fest.

For å komme på fest må du ha vært med på minst ett cafétreff, eller ha møtt en av våre faddere. I tilfeller der man ikke har mulighet til dette, og har veldig lyst til å bli med på fest, kan man også i gitte tilfeller få komme hvis et kjent medlem som også deltar på den festen det gjelder, kjenner deg og går god for deg.

For langveisfarende gjester som har vansker med å kunne møte en fadder på forhånd, godtar vi medlemmer fra våre samarbeidende foreninger, eller en anbefaling fra styremedlemmer i en samarbeidende forening. Grunnen til dette kravet er å beskytte personvernet til våre festdeltakere, da informasjon som lekker ut kan være uheldig både for foreningen og ikke minst for den det gjelder.

Det er ikke tillatt å arrangere på vegne av foreningen uten aktivt samtykke fra styret, men man kan gjerne annonsere private treff under Events på Hulen.