Har du spørsmål angående kontingent eller andre spørsmål rundt medlemskap kan du kontakte kasserer eller bruke medlemsadressen. Merk at kasserer ikke har noe med drift eller registrering på forumet, spørsmål angående websiden eller forumet kan rettes til webansvarlig.

Spørsmål rundt fester og treff rettes til fadder. Fadderne kan du også ta kontakt med dersom du ønsker å snakke med eller få treffe noen i Chains. Vi har også opprettet telefonnummer der fadderne kan kontaktes. Disse telefonene er ikke betjent til enhver tid, men om du sender en sms så vil vi kontakte deg så snart vi har anledning. Telefonene blir vanligvis sjekket daglig, men ved noen tilfeller kan det ta lengre tid før du blir kontaktet. Vi ber om forståelse for at fadderne våre jobber frivillig for foreningen, og at vi derfor må tilpasse oss dem i forhold til "oppetiden" for telefonene.

Det siste telefonnummeret vil normalt ikke være betjent men i perioder før store arrangementer vil arrangøren kunne nås på dette nummeret, selvsagt med samme begrensing i forhold til når telefonen er betjent som for faddertelefonene.

Spørsmål om drift og generelle henvendelser kan rettes til sekretær eller leder.

  • Fadder -
  • Styreleder -
  • Kasserer -
  • Sekretær -
  • Webansvarlig -
  • Festarrangør: 40084408