Corona-tiltak

På grunn av situasjonen med Covid19 har Chains lagt sine aktiviteter på is inntil videre. Med dagens anbefalinger så ser vi ikke at vi kan, på en trygg måte, avholde våre vanlige arrangementer. Vi kommer sterkt tilbake når situasjonen i samfunnet tilsier at vi kan starte opp igjen med aktiviteter.

Cafétreff

Chains arrangerer jevnlig cafétreff i fylkets tre største byer Ålesund, Molde og Kristiansund. Vi har som regel treff hver 2.-3. uke utenom høytider og ferie. Vi møtes da på et av byens spisesteder for sosialt samvær. Disse treffene er åpne for alle som vil komme, og er den vanligste inngangsporten til foreningen. Cafétreff blir arrangert av fadderne for byen og området rundt, så den obligatoriske samtalen for å få inngå medlemskap kan tas med fadderen i forbindelse med treffet. Treffene holdes på steder der vi får bord som er noenlunde usjenert, slik at vi kan snakke relativt fritt. Dette er selvsagt for å verne om oss selv, men også for å ikke sjenere våre omgivelser. Vi kler oss i vanlige klær, og ser for de rundt oss ut som en hvilken som helst vennegjeng som er ute og spiser sammen.

Du trenger ikke å være medlem i Chains for å delta på cafétreff. Vi forventer derimot en viss diskresjon i etterkant når det gjelder samtaler og andre deltakende.

Fest

Chains arrangerer fester som er åpne for egne medlemmer og medlemmer i samarbeidsforeninger med jevne mellomrom. Noen fester kan også være åpne for ikke-medlemmer.

Som regel har vi en fest omtrent annenhver måned utenom ferier og høytid.

Medlemsfester:

Medlemsfest holdes vanligvis på lørdagskvelder og er gratis å delta på for medlemmer i Chains, utenom ved spesielle tilfeller der vi har matservering eller lignende. Lokalene vi bruker til medlemsfest er leide lokaler som kun de som har meldt seg på får tilgang til. Kleskode på medlemsfest er som regel "fetisj, pent eller sort". Gjestene har mulighet til å benytte seg av et utvalg av Chains sitt rikholdige arsenal av BDSM-møbler og utstyr. Normalt har vi kafetreff kvelden før en slik fest, sånn at du kan komme på kafetreff dagen før og bli medlem i tide for å melde deg på festen.

Storfest/hyttefest:

Signatur-arrangementene til Chains er Vårfesten og Høstfesten. Vi leier store lagshytter med rom til ca 35 gjester, fyller de opp med hele vårt arsenal av møbler og utstyr, og inviterer til en hel helg med frihet til å utfolde seg i et trygt, isolert miljø. Chains har arrangert disse festene i 15 år, og vi tør påstå at de har fått en viss status i BDSM-miljøet i Norge. I tillegg til et stort utvalg i møbler og utstyr til BDSM-aktivitet, holder arrangementene i seg selv en relativt høy standard med god mat, storslått natur rett utenfor døra, og skjermet beliggenhet så vi hverken blir forstyrret eller selv er til forstyrrelse. På disse festene har egne medlemmer prioritert påmelding.

Krav til deltakelse på fest.

For å komme på fest må du ha vært med på minst ett cafétreff, eller ha møtt en av våre faddere. I tilfeller der man ikke har mulighet til dette, og har veldig lyst til å bli med på fest, kan man også i gitte tilfeller få komme hvis et kjent medlem som også deltar på den festen det gjelder, kjenner deg og går god for deg.

For langveisfarende gjester som har vansker med å kunne møte en fadder på forhånd, godtar vi medlemmer fra våre samarbeidende foreninger, eller en anbefaling fra styremedlemmer i en samarbeidende forening. Grunnen til dette kravet er å beskytte personvernet til våre festdeltakere, da informasjon som lekker ut kan være uheldig både for foreningen og ikke minst for den det gjelder.

Det er ikke tillatt å arrangere på vegne av foreningen uten aktivt samtykke fra styret.