Chains er en forening som jobber for at mennesker med interesse for BDSM og feisjisme, transpersoner og andre som har en legal seksuell orientering som de føler det er vanskelig å få anerkjennelse og aksept for i samfunnet, skal ha et trygt og godt miljø å søke støtte i på nordvestlandet. Chains har utgangspunkt i Møre og Romsdal, og aktiviteten begrenser seg stort sett til fylket, men vi har medlemmer fra store deler av landet.

Chains arrangerer blant annet kafetreff og fester. Se mer om dette på arrangementssiden.

Chains ble stiftet i 2004, primært som en BDSM-forening, men vi har alltid hatt en stor takhøyde og lav terskel for å komme inn. Dette har ført til at fetisjister og transpersoner også har fått en stor plass hos oss. Det er ikke viktig om du føler deg råkinky fra ytterst til innerst, eller bare er litt nysgjerrig på om BDSM kan være noe for deg. Du er uansett hjertelig velkommen i Chains!

Chains er en politisk uavhengig og nøytral organisasjon. Chains drives utelukkende gjennom frivillig arbeid som en ideell organisasjon uten profittmotiv.