Chains er en ideell, politisk uavhengig forening som har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse for sadomasochisme, underkastelse, dominans, bondage, fetisjisme, transepersoner og andre som har en legal seksuell orientering som kan føles vanskelig å få erkjennelse og aksept for i samfunnet generelt. Foreningen har utgangspunkt i Møre og Romsdal, men det betyr ikke at man må bo i fylket for å være medlem. Vi har medlemmer fra store deler av landet, samt til og med noen utenfor landegrensene. Aktiviteten til Chains vil dog i hovedsak være begrenset til fylket Møre og Romsdal. Chains samarbeider med flere andre norske lokale BDSM-foreninger, og gjennom disse avtalene har man som medlem i Chains mulighet til å besøke arrangementer over store deler av landet.

Chains ble først skipet som uhøytidelig gruppe i 2004 og aktivitetene bestod hovedsakelig av Cafetreff i Molde. Senere ble det også opprettet fadderordning i Ålesund og Kristiansund og i 2005 var oppslutningen blitt så høy at det ble bestemt å registrere Chains offisielt som forening. Foreningen var opprinnelig en BDSM-forening, men har alltid hatt stor takhøyde og et bredt spekter av medlemmer med ulik bakgrunn. Dette har medvirket til at transpersoner og fetisjister også har fått en plass hos oss. Chains feiret sitt ti års-jubileum i 2014, og er i dag drevet av et styre på fire. Med støtte fra motiverte ressurspersoner, en ivrig medlemsmasse, og hjelp fra tidligere ledere og styremedlemmer, har Chains innledet sitt andre tiår som en forening i vekst.

Faddere

Hver av fylkets tre største byer har en fadder med ansvar for sitt respektive område. Foreningens faddere er personer som er utpekt av styret, og har som ansvar å arrangere sosiale treff i sitt område, verne om medlemmenes personvern, bidra til at nye eller potensielle medlemmer føler seg velkomne, og at foreningen er et trygt miljø å ferdes i. Vil du ha noen å prate med for å finne ut om Chains er noe for deg, kan du ta kontakt med en fadder. Fadderen har også som sin mer utakknemlige oppgave å vurdere om en person er til skade for samhold, trivsel og / eller personvern på treff eller fester, og hvis nødvendig ta opp dette med vedkommende. Om du har en ubehagelig opplevelse knyttet til noen i miljøet kan dette rapporteres til fadderen i din provins. Fadderen, og alle andre kontaktpersoner i Chains har taushetsplikt, og skal i alle tilfeller ivareta den enkeltes anonymitet.